Ovládání bran, el. pohony

Samonosné brány lze vždy otevírat a zavírat ručně. Úplné pohodlí Vám zajistíme spojením brány s automatickým pohonem. 

MANUÁLNÍ (ruční) otevíránízabezpečení pomocí hákového zámku
AUTOMATICKÉ otevírání zabezpečení pomocí elektrických pohonů na různé ovládání

Brány lze otevírat a zavírat pomocí: 
- vždy je možná kombinace různých způsobů

 • dálkového ovladače
 • klíčového spínače
 • kódové klávesnice
 • indentifikační karty
 • čipu
 • mobilního GSM telefonu
 • zabudovaného ovládání ve Vašem automobilu
 • domácího telefonu

Automatické zavření brány může být pomocí - časového el. spínače, a to buď na daný interval, nebo ihned po průjezdu vozidla / průchodu osoby.

Pohony mají schopnost rozpoznat překážku v prostoru brány, tudíš se nemusíte bát, že do něčeho narazí.  
V případě výpadku el. proudu lze motor snadno odblokovat a bránu bez problémů a větší síly ovládat ručně. 

Standardně dodáváme
 - 2 kanálové ovládače, abyste mohli pohodlně a nezávisle na sobě ovládat 2 zařízení,                                        

                                       např. bránu a vrata, bránu a zahradní osvětlení, vjezdovou bránu a branku atd. 

Brány osazujeme nejen pohony, ale i všemi bezpečnostními prvky:

 • bezpečnostními fotočlánky
 • výstražnými lampami
 • přítlakovými ochrannými lištami