Průmyslová vrata

Jsou k dostání ve velkém výběru, pro každý podnikový účel a v různých konstrukčních kombinacích a vybaveních.

     Nejčastější použití vrat je v průmyslových a skladovacích objektech - výrobní haly, sklady, hromadné garáže, nádraží, autoservisy a mycí linky.
Vzhledem k eleganci provedení, lze tato vrata osadit i do exkluzivních budov bank a úřadů, nemocnic, supermarketů i občanské výstavby.

     Průmyslová vrata jsou mnohem více náročnější na výrobu než garážová vrata, neboť se předpokládá intevzivnější provoz, rozměrnější stavební
rozměry
 a s tím související i větší dimenzování jednotlivých prvků vrat a pohonů a další technické požadavky.

     Technické řešení prům. vrat, typy prosklení, volba materiálů a doplňků, včetně povrchových úprav se vždy řídí specifickými požadavky zákazníka
Pro pohodlí zákazníka lze k průmyslovému řešení dodat i kombinace vrat s vyrovnávacím můstky, těsnícími límci, rychloběžnými vraty.

Přednosti průmyslových vrat JIMI TORE:

Katalog-jimi-tore     -  zajištění proti pádu pomocí brzd
     -  bezpečné vedení vrat - vodící kladky jsou vedené ve vyvinutých bezpečnostních kolejnicích

     -  optimální vyrovnání hmotnosti - zajišťuje jej torzní pružinový agregát s drážkovanou pružinovou hřídelí
     -  záchytné zařízení - na zátěži závislé klikové zařízení proti prasknutí lana a pružiny, integrované v nosném prostředku
     -  zabezpečení pro případ prasknutí pružiny - zastaví se torzní pružinová hřídel a bezpečně udrží vrata v jejich poloze
     -  ochrana proti sevření prstů - díky speciálnímu tvaru vratových článků neexistují žádná místa sevření
     -  vnitřní vedení lan - nosná lana jsou vedena uvnitř mezi vratovým křídlem a zárubní, bez vyčnívajících konstrukčních prvků
     -  boční ochrana proti zasunutí ruky - boční zárubně jsou zcela uzavřené
     -  zajištění před zavírací hranou - senzory hlídají spodní hranu vrat a v případě nebezpečí se vrata automaticky zastaví

        Nabízíme Vám průmyslové vrata s kvalitou na vysoké úrovni, bezpečnost provozu, záruku výrobků i vysokou flexibilitu
s vyškoleným týmem odborných pracovníků.

Pevně věříme, že si z naší nabídky vrat a příslušenství vybere! 
Kontaktujte nás, zašleme Vám ZDARMA nezávaznou cenovou kalkulaci.